Direct advies aanvragen

ATGB-advies 1916 – doodlopend eind en rooksluis met lift in hoogbouw

Een nieuw te bouwen 150 m hoge woontoren wordt uitgevoerd met een sprinklerinstallatie. De woningen worden ontsloten via één gemeenschappelijke lifthal waarin zich ook de brandweerliften en de toegang tot twee vluchttrappenhuizen bevindt. Deze lifthal kan bij brand op overdruk worden geplaatst. De gehele woontoren wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen in de handreiking Brandveiligheid in hoge gebouwen van SBRCURnet uit 2014.

De centrale lifthal biedt aan twee zijden toegang tot twee doodlopende corridors waarin per corridor zes appartementen worden ontsloten. De woningtoegangsdeuren zijn voorzien van vrijloopdrangers die gestuurd worden op een rookmelder. De brandveiligheidsadviseur is van mening dat hierdoor, in combinatie met de brandmeldinstallatie en de sprinklerinstallatie, veilig langs andere woningtoegangsdeuren naar de centrale lifthal kan worden gevlucht. Voor elk trappenhuis is een ‘afzonderlijke’ rooksluis vereist. De brandveiligheidsadviseur is van mening dat het woord ‘afzonderlijk’ bedoeld is om aan te geven dat er geen woningtoegangen aan mogen liggen, maar dat de toegang van de brandweerlift wel in deze rooksluis mag liggen.

Download hier het advies

LET OP!

Dit advies heeft geleid tot verschillende reacties vanuit de bouwsector. De ATGB heeft de reacties beoordeeld en naar aanleiding daarvan besloten om een nadere toelichting op het advies te publiceren. Het advies met toelichting kunt u hieronder downloaden

Download hier het advies met toelichting