Direct advies aanvragen

ATGB-advies 2002 – Tijdelijke huisvesting groep arbeidsmigranten

Een langwerpig voormalig agrarisch gebouw wordt herbestemd tot een gebouw voor tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten. In totaal zijn er 89 slaapkamers, bedoeld voor het gelijktijdige verblijf van ten hoogste 166 personen. De slaapkamers op de begane grond en eerste verdieping zijn, per verdieping, geclusterd in brandcompartimenten met 6 tot 16 slaapkamers per cluster. Het gebouw is door de aanvrager als logiesfunctie aangemerkt. De aanvrager is van mening dat de in het gebouw gehuisveste arbeidsmigranten onderling in sociale samenhang met elkaar leven en dat elk brandwerend gescheiden cluster van slaapkamers daarom kan worden beschouwd als één logiesfunctie die functioneert als een groepsaccommodatie. De gemeente is van mening dat geen sprake is van een zodanige sociale samenhang tussen de tijdelijke bewoners dat sprake is van één groep. De gemeente is daarom van mening dat beschermde subbrandcompartimentering per slaapkamer is vereist.

Download hier het advies