Direct advies aanvragen

ATGB-advies 2006 – BMI en vluchtroutes in kerk

Voor een bestaande kerk, bedoeld voor gebruik door 877 personen, is een gebruiksmelding Brandveilig gebruik ingediend. Op grond daarvan is de brandweer van mening dat de capaciteit van de vluchtroute bepaald moet worden conform de nieuwbouwvoorschriften. Bovendien is de brandweer van mening dat een brandmeldinstallatie (BMI) met een daaraan gekoppelde ontruimingsalarminstallatie (OAI) verplicht is voor het beoogde gebruik.

Download hier het advies