Direct advies aanvragen

ATGB-advies 2105 – Uitwisselbaarheid brandklasse gevel en snelheid alarmering

Een bestaand woningbouwcomplex is uitgevoerd met een houten gevelbekleding. Het brandgedrag van de gevelconstructie voldoet niet aan de vereiste brandklasse. De kans op een snelle brandverspreiding over de gevel is daarom groter dan als de gevelconstructie wel zou voldoen aan de vereiste brandklasse. Daardoor kan een gevelbrand in korte tijd meerdere brandcompartimenten tegelijkertijd bedreigen en is de kans op brandoverslag tussen woningen groter dan in een situatie waarin de gevelconstructie wel zou hebben voldaan aan de vereiste brandklasse.

De eigenaar van het complex is van mening dat de grotere kans die bestaat door de snellere verspreiding van een gevelbrand en de bedreiging van meerdere brandcompartimenten tegelijkertijd, kan worden gecompenseerd door een snellere alarmeringstijd met gekoppelde rookmelders, waardoor de kans op slachtoffers niet groter is dan in een situatie waarin een steenachtig buitenspouwblad zou zijn toegepast. De Veiligheidsregio wil, als adviseur van het bevoegd gezag graag meedenken over innovatieve oplossingen, maar is van mening dat de risico’s van de gevel nog onvoldoende in kaart zijn gebracht en er onvoldoende inzicht bestaat in de faalkansen en borging van de gekozen oplossingen en de daarbij behorende randvoorwaarden. Een gelijkwaardige veiligheid is daarom, volgens de Veiligheidsregio, op dit moment nog onvoldoende onderbouwd.

Download hier het advies