Direct advies aanvragen

ATGB-advies 2110 – Reductie BoB door sprinkleralarmering

Een nieuw te bouwen bedrijfsgebouw met een logistieke functie bestaat uit drie bouwlagen en heeft een totale gebruiksoppervlakte van circa 14.000 m2 in één brandcompartiment. Het gebouw wordt voorzien van een gecertificeerde sprinklerinstallatie. Over de gelijkwaardigheid voor het overschrijden van de maximaal toegestane gebruiksoppervlakte van een brandcompartiment bestaat geen verschil van inzicht tussen partijen. Vanwege het overschrijden van de maximale loopafstand vanuit de kantoren op de verdiepingen is een 20 minuten brandwerende subbrandcompartimentering voorzien op de verdieping. Het Bouwbesluit 2012 vereist een sterkte bij brand (BoB) van ten minste 30 minuten voor een draagconstructie waarover een vluchtroute voert. De brandveiligheidsadviseur betoogt dat hier 10 minuten op gereduceerd kan worden met gelijkblijvend veiligheidsniveau, omdat de gebruikers 10 minuten eerder gealarmeerd worden. Na alarmering resteert daardoor evenveel tijd voor de aanwezige personen om het gebouw te ontruimen als in een situatie die rechtstreeks voldoet aan de prestatie-eisen met handbrandmelders, waarin, volgens de uitgangspunten van het Bouwbesluit 2012, 10 minuten later gealarmeerd wordt. Ook de brandweer is dankzij directe doormelding eerder ter plaatse waardoor eerder begonnen kan worden met redden en blussen. De Veiligheidsregio is van mening dat de brandwerendheid op bezwijken te allen tijde minimaal 30 minuten moet zijn.

Download hier het advies

Download hier nadere toelichting n.a.v. reactie op advies 2313