Direct advies aanvragen

ATGB-advies 2111 – Elektronische ontsluiting vluchtdeur

Op twee locaties van een stichting voor gehandicaptenzorg heeft de brandweer bij een inspectie geconstateerd dat twee vluchtdeuren in de reguliere gebruikssituaties op slot zijn en alleen met een sleutel kunnen worden geopend. Bij brand worden deze deuren via de brandmeldinstallatie automatisch open gestuurd. Naast deze deuren is geen groen kastje voor elektronische ontsluiting van de deuren opgenomen. De brandweer is van mening dat deze deuren te allen tijde, conform artikel 7.12 eerste lid Bouwbesluit 2012, zonder sleutel te openen moeten zijn. Hierbij verwijst zij naar het advies 1106 van de toenmalige Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften die per 2013 is opgegaan in de huidige ATGB.

Download hier het advies