Direct advies aanvragen

ATGB-advies 2112 – Watermist en geen veiligheidsvluchtroute

Een nieuw te bouwen woontoren van circa 50 m hoog heeft een zodanige indeling dat maximaal 8 appartementen per bouwlaag kunnen worden gemaakt. Alle woningen komen uit in de kern van het gebouw waarin zich de liften en een enkel besloten trappenhuis bevinden. Alle woningen worden voorzien van een lagedruk watermistsprinklerinstallatie. De brandveiligheidsadviseur is daarom van mening dat een enkel besloten trappenhuis in combinatie met de watermist, een gelijkwaardige mate van veiligheid biedt als is beoogd met de prestatievoorschriften waarin een veiligheidsvluchtroute of twee onafhankelijke besloten vluchttrappenhuizen zijn vereist.

Download hier het advies