Direct advies aanvragen

ATGB-advies 2204 – Stallingsruimte voor scootmobiel

Een ontwikkelaar heeft een omgevingsverguningaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw appartementengebouw waarin geen individuele buitenbergingen zijn opgenomen volgens de prestatie-eisen uit afdeling 4.5 van het Bouwbesluit 2012. Daarvoor in de plaats wordt een gemeenschappelijke fietsenberging gerealiseerd volgens de eisen van de Amsterdamse Bouwbrief uit 2015. Daarnaast worden twee opstelplaatsen voor scootmobielen in deze gemeenschappelijke fietsenberging gerealiseerd en krijgt elk appartement een ruime binnenberging. De gemeente is van mening dat een gemeenschappelijke fietsenberging en een bergruimte in de woning een gelijkwaardige bruikbaarheid oplevert als de bergruimte in de woning voldoet aan de andere prestatie-eisen die in afdeling 4.5 aan een buitenberging worden gesteld, zodat er ook een scootmobiel in past. De gemeente verwijst daarbij naar de functionele eis uit artikel 4.30 van het Bouwbesluit waarin is aangegeven dat de bergruimte ook voor het stallen van scootmobielen is bedoeld.

Download hier het advies