Direct advies aanvragen

ATGB-advies 2302 – Rookafvoer galerij in carrévorm

Een nieuw te bouwen carrévormig woongebouw (gesloten bouwblok) van zeven bouwlagen boven maaiveld, wordt ontsloten via rondlopende galerijen langs de omsloten binnentuin. De aanvrager heeft, middels een CFD-berekening, onderbouwd dat de omsloten binnentuin als een niet-besloten ruimte mag worden beschouwd. Met de brandweer heeft de aanvrager een verschil van inzicht over de mate waarin de galerijen langs de binnentuin ook als niet-besloten ruimten kunnnen worden beschouwd om warmte en rook bij brand voldoende te kunnen afvoeren, zodat de gevels langs de galerij niet brandwerend hoeven te worden uitgevoerd. De brandweer is van mening dat de CFD-berekening onvoldoende duidelijk maakt dat de galerijen als niet-besloten ruimte functioneren: de CFD-berekening maakt de omgevingscondities op de galerijen onvoldoende duidelijk. De aanvrager stelt dat uit de CFD-berekening duidelijk wordt dat de afvoer van warmte en rook van de galerijen langs de omsloten binnentuin vergelijkbaar is met de afvoer van warmte en rook op een rechte standaard galerij.

Download hier het advies