Direct advies aanvragen

Advies 909 – BMI kinderopvang

Op vier locaties van een kinderdagverblijf/buitenschoolse opvang is geen gebruiksvergunning. Deze zijn met het inwerkingtreden van het Besluit Brandveilig Gebruik Gebouwen aangevraagd. De locaties liggen elk in één gebouw samen met andere maatschappelijke functies, waarbinnen verschillende gebruiksfuncties aanwezig zijn. De aanvrager wil weten of op alle vier locaties een BMI met volledige bewaking en doormelding aanwezig moet zijn.

Download hier het advies