Direct advies aanvragen

ATGB advies 2102 – NEN 6079 versus NEN 6060: bepaling gelijkwaardigheid

Achter een bestaand kantoor met een gebruiksoppervlakte van 1.100 m2 wordt een bedrijfshal met een gebruiksoppervlakte van 10.348 m2 gebouwd. Met behulp van NEN 6079 is een risicobepaling uitgevoerd en zijn risicoberekeningen gemaakt. In de risicobepaling is de kans op het ontstaan en ontwikkelen van brand beschouwd, alsmede de kans op het falen van de scheidingsconstructies en op de uitbreiding van brand. De brandweer is van mening dat de NEN 6079 niet mag worden gebruikt voor het onderbouwen van gelijkwaardigheid en dat de NEN 6060 moet worden gebruikt. De linkerzijgevel moet daarom, conform maatregelpakket IV (sprinkler) uit NEN 6060 worden uitgevoerd met 120 min. brandwerendheid.

Download hier het advies