Direct advies aanvragen

ATGB-advies 2207 – Rookwerendheidseis bij opwaarderen brandwerendheid van bestaande deuren?

In een bestaand appartementengebouw voert de gemeenschappelijke vluchtroute door een atrium dat indertijd, als gelijkwaardige oplossing, voorzien is van een RWA-installatie. De RWA-installatie wordt niet onderhouden en de betrouwbaarheid van de werking is daarom onduidelijk. De opdrachtgever wil daarom alle woningtoegangsdeuren langs het atrium zelfsluitend maken door ze te voorzien van een vrijloopdranger. De bestaande woningtoegangsdeuren worden daarnaast opgewaardeerd tot een brandwerenheid van ten minste 30 minuten op grond van de ‘Richtlijn brandwerende puiconstructies’. De gemeente is van mening dat door het aanpakken van de woningtoegangsdeur om de brandwerendheid op te waarderen (verbouwactiviteit), tevens moet worden voldaan aan de verbouweis voor rookwerendheid (R200) tussen woning en atrium. De brandveiligheidsadviseur is van mening dat deze eis uitsluitend van toepassing kan zijn als de gehele deur in het kozijn wordt vervangen en niet als het deurblad wordt opgewaardeerd.

Download hier het advies