Direct advies aanvragen

ATGB-advies 2208 – Daglicht uit steeg

Een enkellaagse bedrijfsruimte op een binnenstedelijke locatie wordt herbestemd tot twee woningen en uitgebreid met twee bouwlagen op de bestaande bouwlaag. De daglichttoetreding van de nieuwe woningen wordt uitsluitend verzorgd door (nieuwe) daglichtopeningen in de voorgevel die is gelegen aan een steeg van 3 m breed. De architect heeft de daglichttoetreding bepaald met NEN 2057 waarbij hij ook de bestaande bebouwing van de steeg als belemmering heeft meegerekend. Bovendien heeft hij de fictieve belemmeringen van de in het bestemmingsplan toegestane hoogtes ook meegerekend om de daglichttoetreding te bepalen. De in totaal bepaalde equivalente daglichtoppervlakte voldoet daarbij aan de nieuwbouwvoorschriften. De gemeente is van mening dat de daglichtopeningen niet mogen worden gebruikt voor de bepaling van de vereiste daglichttoetreding, omdat ze op minder dan 2 m van het hart van de steeg zijn gelegen. Bovendien mogen de belemmeringen niet worden meegerekend bij de daglichttoetreding. Beide constateringen volgen, volgens de gemeente, uit artikel 3.75 derde lid onder a en b van het Bouwbesluit 2012.

Download hier het advies