Direct advies aanvragen

Aanpassing: ATGB-advies 2303-1

Naar aanleiding van de gebruikte formulering in dit advies is gebleken dat verwarring kan ontstaan over de uitleg van artikel 2.104 lid 4 van het Bouwbesluit 2012 (portiekartikel). In de onderdelen a en b van het vierde lid van artikel 2.104 is in 2021 een aanpassing in de formulering doorgevoerd: “op die route zijn aangewezen“ is hier vervangen door “en nevengebruiksfuncties daarvan voor personen bereikbaar zijn door het trappenhuis”. (Stb. 2021-147 Artikel II onderdeel K). In het ATGB-advies 2303 is dit onderscheid relevant en de gebruikte formulering in het advies kan leiden tot verwarring bij de lezer. Daarom heeft de ATGB ervoor gekozen om de gebruikte formuleringen zodanig aan te passen dat hier geen verwarring meer over kan bestaan. Dit is verwerkt in het gewijzigde ATGB-advies 2303-1.

Klik hier voor het aangepaste advies.