Direct advies aanvragen

ATGB-advies 1915 – Afmetingen vloerafscheiding in theater

Ter plaatse van de vloerrand van het balkon in een nieuw te bouwen theater is een balustrade ontworpen met een som van hoogte en breedte die samen 1,10 m bedraagt. De balustrade is aan de bovenzijde van 0,7 m hoogte, onder een hoek van 25o, aflopend naar beneden ontworpen om het zicht op het toneel, vanaf de eerste rij stoelen op het balkon, optimaal te houden. De architect is van mening dat hiermee direct is voldaan aan de prestatie-eis uit artikel 2.18 vierde lid van Bouwbesluit 2012. De gemeente is van mening dat het vierde lid van artikel 2.18 alleen geldt als de bovenzijde van de balustrade horizontaal loopt.

Download hier het advies